Luka Ugljan - Selo

Zemljopisna dužina: 15°06'24.0"E

Zemljopisna širina: 44°07'48.9"N

Luka Ugljan / Selo obuhvaća 42.857 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.789 m2, a površina morskog dijela je 39.068 m2.

Luka Ugljan / Selo ima operativni dio luke koji se vrhu gata dužine 30 m.

Ostali dio luke Ugljan / Selo namijenjen je komunalnom vezu.

·         Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža)

Zemljopisna dužina: 15°05'56.7"E

Zemljopisna širina: 44°08'11.4"N

Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža) obuhvaća 14.557 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.362 m2, a površina morskog dijela je 12.195 m2.

Luka Ugljan / Selo (lučki bazen Batalaža) u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -