Luka Turanj

Zemljopisna dužina: 15°24'31.9"E

Zemljopisna širina: 43°57'56.9"N

Luka Turanj obuhvaća 78.377 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.664 m2, a površina morskog dijela je 73.713 m2.

Luka Turanj ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 50 m.

Ostali dio luke Turanj namijenjen je komunalnom vezu.

+ -