Luka Tribanj Krušćica / uvala Lubardić

Zemljopisna dužina: 15°18'57.6"E

Zemljopisna širina: 44°20'58.2"N

Luka Tribanj Krušćica / uvala Lubardić obuhvaća 6.742 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.124 m2, a površina morskog dijela je 5.618 m2.

Luka Tribanj Krušćica / uvala Lubardić u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -