Luka Telašćica / uvala Mir

Zemljopisna dužina: 15°09'33.5"E

Zemljopisna širina: 43°53'32.2"N

Luka Telašćica / uvala Mir obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Telašćica / uvala Mir ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 12 m.

Luka Telašćica / uvala Mir ima nautički dio luke koji se nalazi na 5 gatova ukupne dužine 40 m.

Ostali dio luke Telašćica / uvala Mir namijenjen je komunalnom vezu.

+ -