Luka Telašćica / uvala Ćušćica

Zemljopisna dužina: 15°12'50.0"E

Zemljopisna širina: 43°53'56.8"N

Luka Telašćica / uvala Ćušćica obuhvaća 6.048 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.143 m2, a površina morskog dijela je 4.905 m2.

Luka Telašćica / uvala Ćušćica u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -