Luka sv. Petar

Zemljopisna dužina: 15°22'21.2"E

Zemljopisna širina: 43°59'55.5"N

Luka sv. Petar obuhvaća 127.720 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.662 m2, a površina morskog dijela je 123.058 m2.

Luka sv. Petar u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -