Luka sv. Filip i Jakov

Zemljopisna dužina: 15°25'24.8"E

Zemljopisna širina: 43°57'38.8"N

Luka sv. Filip i Jakov obuhvaća 78.377 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.664 m2, a površina morskog dijela je 73.713 m2.

Luka sv. Filip i Jakov ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 65 m.

Luka sv. Filip i Jakov ima nautički dio luke dužine 90 m.

Ostali dio luke sv. Filip i Jakov namijenjen je komunalnom vezu.

+ -