Luka Sutomišćica

Zemljopisna dužina: 15°10'18.5"E

Zemljopisna širina: 44°05'47.6"N

Luka Sutomišćica obuhvaća 38.002 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.699 m2, a površina morskog dijela je 33.303 m2.

Luka Sutomišćica ima dva operativna dijela luke koji se sastoje od operativnog gata dužine 50 m i operativne obale dužine 15 m.

Luka Sutomišćica ima nautički dio luke dužine 44  m.       

Ostali dio luke Sutomišćica namijenjen je komunalnom vezu.

+ -