Luka Sukošan

Zemljopisna dužina: 15°18'29.5"E

Zemljopisna širina: 44°02'50.8"N

Luka Sukošan obuhvaća 46.867 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.819 m2, a površina morskog dijela je 43.048 m2.

Luka Sukošan ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 25 m.

Luka Sukošan ima nautički dio luke koji se sastoji od 7 dijelova sa unutarnje i vanjske strane gata sveukupne dužine 115 m.

Ostali dio luke Sukošan namijenjen je komunalnom vezu.

+ -