Luka Starigrad Paklenica

Zemljopisna dužina: 15°26'15.9"E

Zemljopisna širina: 44°17'41.8"N

Luka Starigrad Paklenica obuhvaća 87.099 m2 od čega je površina kopnenog dijela 6.733 m2, a površina morskog dijela je 80.366 m2.

Luka Starigrad Paklenica ima nautički dio luke koji se nalazi na gatu dužine 65 m.

Ostali dio luke Starigrad Paklenica namijenjen je komunalnom vezu.

+ -