Luka Soline

Zemljopisna dužina: 14°52'49.8"E

Zemljopisna širina: 44°08'27.1"N

Luka Soline obuhvaća 54.160 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.531 m2, a površina morskog dijela je 50.629 m2.

Luka Soline u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -