Luka Smokvica

Zemljopisna dužina: 15°11'20.7"E

Zemljopisna širina: 44°19'06.7"N

Luka Smokvica obuhvaća 4.774 m2 od čega je površina kopnenog dijela 672 m2, a površina morskog dijela je 4.102 m2.

Luka Smokvica u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -