Luka Škarda / uvala Trate

Zemljopisna dužina: 14°42'03.1"E

Zemljopisna širina: 44°17'21.5"N

Luka Škarda / uvala Trate obuhvaća 9.107 m2 od čega je površina kopnenog dijela 992 m2, a površina morskog dijela je 8.115 m2.

Luka Škarda / uvala Trate u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

+ -