Luka Šimuni

Zemljopisna dužina: 14°57'16.2"E

Zemljopisna širina: 44°28'16.2"N

Luka Šimuni obuhvaća 77.083 m2 od čega je površina kopnenog dijela 5.460 m2, a površina morskog dijela je 71.623 m2.

Luka Šimuni u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -