Luka Sestrunj / Kablin

Zemljopisna dužina: 15°00'29.6"E

Zemljopisna širina: 44°08'19.3"N

Luka Sestrunj / Kablin obuhvaća 31.425 m2 od čega je površina kopnenog dijela 406 m2, a površina morskog dijela je 27.208 m2

+ -