Luka Savar

Zemljopisna dužina: 14°56'06.8"E

Zemljopisna širina: 44°07'10.1"N

Luka Savar obuhvaća 13.404 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.630 m2, a površina morskog dijela je 10.774 m2.

Luka Savar ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 45 m.

Ostali dio luke Savar namijenjen je komunalnom vezu.

+ -