Luka Rivanj

Zemljopisna dužina: 15°01'48.2"E

Zemljopisna širina: 44°09'11.9"N

Luka Rivanj obuhvaća 18.003 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.378 m2, a površina morskog dijela je 15.625 m2.

Luka Rivanj ima operativni dio luke koji se sastoji od dva operativna gata sa pripadajućim platoom dužine 63 m.

Ostali dio luke Rivanj namijenjen je komunalnom vezu.

+ -