Luka Ražanac

Zemljopisna dužina: 15°20'50.7"E

Zemljopisna širina: 44°17'02.3"N

Luka Ražanac obuhvaća 140.811 m2 od čega je površina kopnenog dijela 8.132 m2, a površina morskog dijela je 132.679 m2.

Luka Ražanac ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 60 m.

Ostali dio luke Ražanac namijenjen je komunalnom vezu.

+ -