Luka Rava Vela / Marinica

Zemljopisna dužina: 15°03'33.3"E

Zemljopisna širina: 44°01'24.1"N

Luka Rava velika / Marinica obuhvaća 30.889 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.039 m2, a površina morskog dijela je 26.850 m2.

Luka Rava velika / Marinica ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale sa pripadajućim platoom dužine 58 m.

Luka Rava velika / Marinica ima nautički dio luke koji se nalazi sa vanjske strane mula  dužine 37 m.  

Ostali dio luke Rava velika / Marinica namijenjen je komunalnom vezu.

+ -