Luka Rava Mala / Lokvina

Zemljopisna dužina: 15°03'19.4"E

Zemljopisna širina: 44°02'15.9"N

Luka Rava mala / Lokvina obuhvaća 31.049 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.259 m2, a površina morskog dijela je 26.790 m2.

Luka Rava mala / Lokvina ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale sa pripadajućim platoom dužine 78 m.

Luka Rava mala / Lokvina ima nautički dio luke koji se sastoji od obale sa mulom dužine 90 m.           

Ostali dio luke Rava mala / Lokvina namijenjen je komunalnom vezu.

+ -