Luka Proboj

Zemljopisna dužina: 15°02'21.1"E

Zemljopisna širina: 44°24'10.3"N

Luka Proboj obuhvaća 26.914 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.699  m2, a površina morskog dijela je 24.215 m2.

Luka Proboj u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -