Luka Privlaka

Zemljopisna dužina: 15°07'04.6"E

Zemljopisna širina: 44°15'56.9"N

Luka Privlaka obuhvaća 96.405 m2 od čega je površina kopnenog dijela 7.935 m2, a površina morskog dijela je 88.470 m2.

Luka Privlaka ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 86 m.

Luka Privlaka ima nautički dio luke dužine 30 m.   

Ostali dio luke Privlaka namijenjen je komunalnom vezu.

+ -