Luka Premuda Loza

Zemljopisna dužina: 14°36'08.2"E

Zemljopisna širina: 44°20'48.6"N

Luka Premuda / Loza obuhvaća 9.286 m2 od čega je površina kopnenog dijela 274 m2, a površina morskog dijela je 9.012 m2.

Luka Premuda / Loza ima operativni dio luke koji se sastoji od operativne obale dužine 38 m.

+ -