Luka Premuda - Krijal

Zemljopisna dužina: 14°35'38.0"E

Zemljopisna širina: 44°20'12.9"N

Luka Premuda Krijal ima operativni dio koji se nalazi na operativnom gatu sa platoom ukupne dužine obale 100 m.

Ostali dio luke Premuda Krijal namijenjen je  komunalnom vezu.

+ -