Luka Povljana

Zemljopisna dužina: 15°06'14.7"E

Zemljopisna širina: 44°20'52.4"N

Luka Povljana ima operativni dio luke koji se nalazi na vrhu gata u dužini od 7 m.

Ostali dio luke Povljana namijenjen je komunalnom vezu.

+ -