Luka Posedarje

Zemljopisna dužina: 15°28'41.0"E

Zemljopisna širina: 44°12'34.6"N

Luka Posedarje obuhvaća 96.648 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.298  m2, a površina morskog dijela je 92.350 m2.

Luka Posedarje u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -