Luka Poljana

Zemljopisna dužina: 15°11'04.6"E

Zemljopisna širina: 44°05'31.7"N

Luka Poljana obuhvaća 23.672 m2 od čega je površina kopnenog dijela 4.189 m2, a površina morskog dijela je 19.482 m2.

Luka Poljana ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata dužine 33 m.

Ostali dio luke Poljana namijenjen je komunalnom vezu.

+ -