Luka Petrčane

Luka Petrčane lučki bazen 1

Zemljopisna dužina: 15°12'44.9"E

Zemljopisna širina: 44°08'24.1"N

Luka Petrčane / lučki bazen 1 obuhvaća 8.201 m2 od čega je površina kopnenog dijela 891 m2, a površina morskog dijela je 7.310 m2.

Luka Zadar Petrčane / lučki bazen 1 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

  Luka Petrčane / lučki bazen 2

Zemljopisna dužina: 15°09'24.9"E

Zemljopisna širina: 44°11'16.3"N

Luka Petrčane / lučki bazen 2 obuhvaća 6.306 m2 od čega je površina kopnenog dijela 665 m2, a površina morskog dijela je 5.641 m2.

Luka Petrčane / lučki bazen 2 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

   Luka Petrčane / lučki bazen 3

Zemljopisna dužina: 15°09'38.9"E

Zemljopisna širina: 44°11'08.4"N

Luka Petrčane / lučki bazen 3 obuhvaća 33.227 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.848 m2, a površina morskog dijela je 29.379 m2.

Luka Petrčane / lučki bazen 3 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

   Luka Petrčane / lučki bazen 4

Zemljopisna dužina: 15°09'43.5"E

Zemljopisna širina: 44°10'38.0"N

Luka Petrčane / lučki bazen 4 obuhvaća 8.861 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.028 m2, a površina morskog dijela je 7.833 m2.

Luka Petrčane / lučki bazen 4 u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

+ -