Luka Pašman

Zemljopisna dužina: 15°23'19.6"E

Zemljopisna širina: 43°57'25.0"N

Luka Pašman obuhvaća 16.596 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.829 m2, a površina morskog dijela je 13.767 m2.

+ -