Luka Pakoštane

Zemljopisna dužina: 15°30'20.4"E

Zemljopisna širina: 43°54'22.0"N

Luka Pakoštane ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu dužine 26 m.

Luka Pakoštane ima nautički dio luke koji se nalazi na dva gata dužine 57 i 80 m.

Ostali dio luke Pakoštane namijenjen je komunalnom vezu.

+ -