Luka Pakoštane / uvala Dugovača

Zemljopisna dužina: 15°32'07.0"E

Zemljopisna širina: 43°53'20.8"N

Luka Pakoštane / uvala Dugovača u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -