Luka Ošljak

Zemljopisna dužina: 15°12'24.1"E

Zemljopisna širina: 44°04'35.0"N

Luka Ošljak ima operativni dio luke dužine 15 m.

Ostali dio luke Ošljak namijenjen je komunalnom vezu.

+ -