Luka Olib

Zemljopisna dužina: 14°36'08.2"E

Zemljopisna širina: 44°20'48.6"N

Luka Olib ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata sa pripadajućim platoom dužine 103 m.

Luka Olib ima nautički dio luke koji se nalazi sa sjeverozapadne i južne strane ukupne dužine 85 m.

Ostali dio luke Olib namijenjen je komunalnom vezu.

+ -