Luka Novigrad

 Luka Novigrad

Zemljopisna dužina: 15°32'50.0"E

Zemljopisna širina: 44°10'52.6"N

Luka Novigrad obuhvaća 126.203 m2 od čega je površina kopnenog dijela 12.061 m2, a površina morskog dijela je 114.142 m2.

Luka Novigrad ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 70 m.

Luka Novigrad ima nautički dio luke dužine 150 m.           

Ostali dio luke Novigrad namijenjen je komunalnom vezu.

+ -