Luka Nin

Zemljopisna dužina: 15°10'53.5"E

Zemljopisna širina: 44°14'38.2"N

Luka Nin obuhvaća 231.952 m2 od čega je površina kopnenog dijela 11.587 m2, a površina morskog dijela je 220.365 m2.

Luka Nin u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -