Luka Neviđane

Zemljopisna dužina: 15°20'36.6"E

Zemljopisna širina: 43°58'49.5"N

Luka Neviđane obuhvaća 32.705 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.663 m2, a površina morskog dijela je 29.042 m2.

Luka Neviđane ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu dužine 30 m.

Ostali dio luke Neviđane namijenjen je komunalnom vezu.

+ -