Luka Mrljane

Zemljopisna dužina: 15°21'21.3"E

Zemljopisna širina: 43°58'10.0"N

Luka Mrljane obuhvaća 45.676 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.040 m2, a površina morskog dijela je 12.636 m2.

Luka Mrljane ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu dužine 50 m.

Ostali dio luke Mrljane namijenjen je komunalnom vezu.

+ -