Luka Molat / Lučina

Zemljopisna dužina: 14°52'18.6"E

Zemljopisna širina: 44°12'44.7"N

Luka Molat / Lučina ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata sa pripadajućim platoom dužine 67 m.

Luka Molat / Lučina ima nautički dio luke koji se nalazi na vanjskoj strani platoa dužine 45 m.

+ -