Luka Maslenica

Zemljopisna dužina: 15°32'24.7"E

Zemljopisna širina: 44°13'12.6"N

Luka Maslenica obuhvaća 20.171 m2 od čega je površina kopnenog dijela 1.411 m2, a površina morskog dijela je 18.760 m2.

Luka Maslenica ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnom gatu dužine 38 m.

Ostali dio luke Maslenica namijenjen je komunalnom vezu.

+ -