Luka Mandre

Zemljopisna dužina: 14°55'08.4"E

Zemljopisna širina: 44°28'40.7"N

Luka Mandre ima operativni dio luke dužine 16 m.

Ostali dio luke Mandre namijenjen je komunalnom vezu.

+ -