Luka Lukoran

Zemljopisna dužina: 15°09'11.4"E

Zemljopisna širina: 44°06'12.4"N

Luka Lukoran obuhvaća 17.849 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.353 m2, a površina morskog dijela je 15.496 m2.

Luka Lukoran ima operativni dio luke koji se nalazi na operativnoj obali dužine 47 m.

Ostali dio luke Lukoran namijenjen je komunalnom vezu.

+ -