Luka Ljubačka vala

Zemljopisna dužina: 15°17'34.5"E

Zemljopisna širina: 44°15'37.5"N

Luka Ljubačka vala obuhvaća 16.948 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.411 m2, a površina morskog dijela je 13.537 m2.

Luka Ljubačka vala u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -