Luka Kraj

Zemljopisna dužina: 15°23'34.4"E

Zemljopisna širina: 43°56'15.3"N

Luka Kraj obuhvaća 18.534 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.894 m2, a površina morskog dijela je 15.640 m2.

Luka Kraj u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -