Luka Kali

Zemljopisna dužina: 15°12'11.0"E

Zemljopisna širina: 44°03'57.6"N

Luka Kali obuhvaća 10.984 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.455 m2, a površina morskog dijela je 8.529 m2.

Luka Kali ima operativni dio luke koji se sastoji od dva dijela dužine 73 i 28 m.

Ostali dio luke Kali namijenjen je komunalnom vezu.

+ -