Luka Kali / uvala Batalaža

Zemljopisna dužina: 15°12'41.1"E

Zemljopisna širina: 44°03'42.5"N

Luka Kali / uvala Batalaža obuhvaća 31.554 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.818 m2, a površina morskog dijela je 28.736 m2.

Luka Kali / uvala Batalaža ima operativni dio luke koji se nalazi na gatu dužine 100 m.

Luka Kali / uvala Batalaža ima nautički dio luke dužine 60 m.      

Ostali dio luke Kali / uvala Batalaža namijenjen je komunalnom vezu.

+ -