Luka Iž - Bršanj

Zemljopisna dužina: 15°08'49.0"E

Zemljopisna širina: 44°01'27.7"N

Luka Iž mali / Bržanj obuhvaća 43.560 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.458 m2, a površina morskog dijela je 41.102 m2.

Luka Iž mali / Bržanj ima operativni dio luke koji se sastoji od operativnog gata sa pripadajućim platoom dužine 67 m.

+ -