Luka Ist - Široka

Zemljopisna dužina: 14°46'01.3"E

Zemljopisna širina: 44°16'16.5"N

Luka Ist / Široka ima operativni dio luke koji se nalazi na vrhu gata dužine 10 m.

Luka Ist / Široka ima nautički dio luke ukupne dužine 40 m.

+ -