Luka Draženica

Zemljopisna dužina: 15°13'12.2"E

Zemljopisna širina: 44°07'40.8"N

Luka Zadar / Draženica obuhvaća 31.391 m2 od čega je površina kopnenog dijela 3.861 m2, a površina morskog dijela je 27.530 m2.

Luka Zadar / Draženica u cijelosti je namijenjena je komunalnom vezu.

+ -