Luka Doleška Draga

Zemljopisna dužina: 15°32'37.2"E

Zemljopisna širina: 43°52'41.9"N

Luka Doleška Draga u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -