Luka Dobropoljana

Zemljopisna dužina: 15°19'32.8"E

Zemljopisna širina: 43°59'32.6"N

Luka Dobropoljana obuhvaća 15.410 m2 od čega je površina kopnenog dijela 2.851 m2, a površina morskog dijela je 12.559 m2.

Luka Dobropoljana u cijelosti je namijenjena komunalnom vezu.

+ -